ติดต่อช่างแป๊ะ 

ให้บริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านและอาคารต่างๆ สามารถซ่อมแซมปัญหาเกี่ยวกับระบบประปาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

งานซ่อมประปาที่ช่างประปามักพบ ได้แก่


เขตพื้นที่ให้บริการ เขตรังสิต ปทุมธานี ธัญบุรี คลองหลวง หนองเสือ ลำลูกกา คลองหนึ่ง คลองสอง คลองสาม คลองสี่ คลองห้า คลองหก คลองเจ็ด คลองแปด คลองเก้า คลองสิบ คลองสิบเอ็ด คลองสิบสอง คลองสิบสาม


ติดต่อช่างแป๊ะ เขตพื้นที่ให้บริการ เขตรังสิต ปทุมธานี ธัญบุรี คลองหลวง หนองเสือ ลำลูกกา คลองหนึ่ง คลองสอง คลองสาม คลองสี่ คลองห้า คลองหก คลองเจ็ด คลองแปด คลองเก้า คลองสิบ คลองสิบเอ็ด คลองสิบสอง คลองสิบสาม

ติดต่อช่างแป๊ะ เขตพื้นที่ให้บริการ เขตรังสิต ปทุมธานี ธัญบุรี คลองหลวง หนองเสือ ลำลูกกา คลองหนึ่ง คลองสอง คลองสาม คลองสี่ คลองห้า คลองหก คลองเจ็ด คลองแปด คลองเก้า คลองสิบ คลองสิบเอ็ด คลองสิบสอง คลองสิบสาม

ติดต่อช่างแป๊ะ แก้ไขโถชักโครกน้ำซึม


เปลี่ยนชุดสะดืออ่างอาบน้ำ

ช่างซ่อมประตู หน้าต่าง

ท่อประปาแตกใต้ปูน

เดินระบบท่อประปาใหม่

ซ่อมท่อชักโครกน้ำรั่วซึม

เปลี่ยนชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า

ทำท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานให้แข็งแรงทนทาน

ติดตั้งชักโครกใหม่ งานสวยมาก

ยาแนวกระเบื้องใหม่ แก้ปัญหา ยาแนวหลุดล่อน

ซ่อมงานกระเบื้องห้องน้ำเฉพาะจุด

รับปูกระเบื้อง

ซ่อมฝ้าเฉพาะจุด

แก้ปัญหาห้องน้ำชั้นสองรั่ว โดยวิธียาแนวกระเบื้องใหม่

ติดตั้งอ่างล้างหน้าผลงานนางฟ้า

แก้ปัญหาชักโครก ยกหน้าที่ให้ช่างแป๊ะเลยครับ